solidarnosc80regionslaski.pl

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" 80

ZARZĄD REGIONU ŚLĄSKIEGO

40-029 Katowice
ul. Reymonta 22
   Ważna informacja    :       Kontakt telefoniczny : 32 724 55 92 , 32 256 29 98, Przewodniczący nr 501 926 943 , Bożena Bondar nr 666034934.      
?>

Przewodnicząca JSW KOKS Irena Przybysz zorganizowała debatę nt. powstania w Koksowni Dębieńsko zakładu produkcji adsorbentów węglowych.

Na terenie koksowni Dębieńsko ma powstać bezpieczny dla środowiska, innowacyjny zakład produkcji adsorbentów węglowych, w którym ze 180 osobowej załogi znajdzie zatrudnienie ok. 100 osób.

  • 8 stycznia br. w Koksowni Dębieńsko odbyło się spotkanie zarządów JSW oraz JSW Koks z pracownikami i przedstawicielami organizacji związkowych działających w koksowni.
  • Debata poświęcona była przyszłości zakładu, w którym za kilka miesięcy
    w myśl obowiązujących przepisów ma zostać zaprzestana produkcja koksu.

 

Podczas dwugodzinnej debaty zorganizowanej z inicjatywy przewodniczącej NSZZ Solidarność 80 przy JSW Koks Ireny Przybysz na liczne pytania odpowiadali prezes zarządu JSW Daniel Ozon, zastępca prezesa zarządu JSW ds. strategii i rozwoju Artur Dyczko, prezes zarządu JSW Koks Janusz Adamczyk oraz dyrektor zabrzańskiego Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla Aleksander Sobolewski.

W dyskusji uczestniczyli również posłanka Izabela Kloc i burmistrz miasta i gminy Czerwionka-Leszczyny Wiesław Janiszewski.

Najważniejszym punktem spotkania była prezentacja planów dotyczących powstania kosztem ok. 100 milionów złotych zakładu produkcji adsorbentów węglowych, które są wykorzystywane przez sektor energetyczny oraz inne gałęzie przemysłu.

W zakładzie tym znajdzie zatrudnienie ok. 100 osób ze 180 osobowej załogi.

Pracownicy otrzymali też od prezesów Jastrzębskiej Spółki Węglowej i JSW Koks gwarancje zatrudnienia w koksowniach JSW Koks oraz kopalniach i spółkach zależnych JSW.

Adsorbenty węglowe otrzymuje się w procesie karbonizacji surowca oraz aktywacji chemicznej bądź fizycznej wytworzonego karbonizatu. Używane są one nie tylko do adsorpcji zanieczyszczeń ale również jako katalizatory, ponadto służą do przechowywania gazów.

Mogą być stosowane w procesach oczyszczania wody, ścieków, spalin, umożliwiają osiągnięcie wysokiej sprawności odsiarczania i usuwania zanieczyszczeń organicznych.

Zobacz również: Będzie praca dla załogi zamykanej w tym roku koksowni Dębieńsko

Podczas spotkania poinformowano, że obecnie realizowany jest pierwszy etap przedsięwzięcia – gromadzona jest dokumentacja, robione projekty naukowo-techniczne.

Tym zajmuje się zabrzański IChPW. Potem zostanie uruchomiona procedura uwzględniająca zgromadzenie wymaganych przepisami zezwoleń, wybór wykonawcy i wreszcie etap fizycznej budowy zakładu.  Według założeń proces ma trwać 2 lata.

Szukaj

Informacje

NSZZ "Solidarność" 80

Zarząd Regionu Śląskiego