solidarnosc80regionslaski.pl

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" 80

ZARZĄD REGIONU ŚLĄSKIEGO

40-029 Katowice
ul. Reymonta 22
   Ważna informacja    :       Kontakt telefoniczny : 32 724 55 92 , 32 256 29 98, Przewodniczący nr 501 926 943 , Bożena Bondar nr 666034934.      
?>

Zbiórka dla Krzysztofa

 

Podziękowanie

Szanowni Państwo,

W dniu 25.01.2019r. została przekazana kwota  w wysokości 1379 zł. ze zbiórki pieniędzy,  jaka miała miejsce na spotkaniu opłatkowym 16 grudnia 2018r. w Centrali Zaopatrzenia Hutnictwa w Katowicach.

W imieniu Pana Krzysztofa, własnym oraz Zarządu Regionu Śląskiego NSZZ ”Solidarność”-80 pragnę podziękować z całego serca za bezinteresowną pomoc i życzliwość, jakie Państwo okazaliście Panu Krzysztofowi. Pieniądze przeznaczone będą na dalszą Jego rehabilitację. Mogą one w szczególny sposób przyczynić się do odzyskania przez Pana Krzysztofa sprawności rąk i znacznie poprawić komfort życia, jak również dać nadzieję na całkowite wyzdrowienie.

Przewodniczący

Dariusz Czech

Szukaj

Informacje

NSZZ "Solidarność" 80

Zarząd Regionu Śląskiego