solidarnosc80regionslaski.pl

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" 80

ZARZĄD REGIONU ŚLĄSKIEGO

40-029 Katowice
ul. Reymonta 22
   Ważna informacja    :       Kontakt telefoniczny : 32 724 55 92 , 32 256 29 98, Przewodniczący nr 501 926 943 , Bożena Bondar nr 666034934.      
?>

Zebranie Delegatów NSZZ”Solidarność”-80 Koncernu Pfleiderer .

Zebranie delegatów ”Solidarności”-80 Koncernu Pfleiderer otworzył jej przewodniczący Piotr Morta. Obrady zaszczycili swoja obecnością: Andrzej Wojcieszak – członek Zarządu Spółki Pfleiderer Wieruszów i jednocześnie dyrektor zakładu, Jerzy Kiełb – wiceprzewodniczący Komisji Krajowej NSZZ ”Solidarność”-80 i Dariusz Czech-przewodniczący Zarządu Regionu Śląskiego ”Solidarność”-80.

Delegaci NSZZ ”Solidarność”-80 Koncernu Pfleiderer podsumowali okres sprawozdawczy, jednak głównie skoncentrowali się na przyszłości. Dynamiczna dyskusja dotyczyła spraw związanych z sytuacją w spółce. Pracowników interesowała przyszłość firmy i skutki wyjścia Pfleiderer Group z giełdy. Po 20 latach Pfleiderer zniknie z warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Pracownicy zastanawiali się, czy jest to dobre rozwiązanie dla przyszłości zakładu i ich miejsc pracy.

Piotr Morta mówił między innymi: wieruszowski rynek pracy jest bardzo dynamiczny i z niskim bezrobociem. Jak grzyby po deszczu powstają nowe zakłady pracy, które będą zatrudniać znaczące ilości pracowników. Miejsc pracy w powiecie wieruszowskim przybywa. Przedwyborcze obietnice polityków świadczą o tym, że wynagrodzenia powinny w najbliższym czasie również rosnąć bardzo dynamicznie. Oznacza to, że gonimy Europę, a wzrost zasobności społeczeństwa wzmocni rynek wewnętrzny z pożytkiem zarówno dla pracowników, jak i dla pracodawców.

Znikną zagrożenia związane z zawirowaniami w gospodarce u naszych sąsiadów. Stabilny rynek wewnętrzny i wysoki poziom dochodów społeczeństwa to gwarancja dla rozwoju i innowacji w Polskiej gospodarce.  Ten impuls  dla polskich firm w postaci wzrostu wynagrodzeń spowoduje, że przestaną one konkurować tanią siłą roboczą i generować marże kosztem niskich płac, a ich konkurencyjność oparta będzie na inwestycjach i innowacjach – kontynuował Piotr Morta.

Oby jak najszybciej Polska przestała być postrzegana jako kraj taniej siły roboczej i niskich płac. Takie rozwiązania przez 30 lat fundowały nam poprzednie rządy. Autorzy polskiej transformacji byli dumni z tego, że owoce polskiego wzrostu gospodarczego płynęły tylko do elit gospodarczych w Polsce i do państw, które w Polsce inwestowały. Należy z takimi rozwiązaniami skończyć i wprowadzić rozwiązania, które zasilą portfele większości polskiego społeczeństwa. Polska  i Polacy w pełni zasługują na to, aby żyć w państwie dobrobytu, a nie tułać się po świecie za chlebem.

Dyrektor Zakładu Andrzej Wojcieszak pozytywnie ocenił sytuację wieruszowskiego zakładu w kontekście sytuacji rynkowej. Jednocześnie optymistycznie patrzy w przyszłość zarządzając zakładem, który posiada dobrą obsadę kadrową.

Podsumowując zebranie delegatów ”Solidarności”–80 nasuwa się stwierdzenie, że dbałość o klienta i o pracownika to podstawa dobrego zarządzania.

Szukaj

Informacje

NSZZ "Solidarność" 80

Zarząd Regionu Śląskiego