solidarnosc80regionslaski.pl

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" 80

ZARZĄD REGIONU ŚLĄSKIEGO

40-029 Katowice
ul. Reymonta 22
   Ważna informacja    :       Kontakt telefoniczny : 32 724 55 92 , 32 256 29 98, Przewodniczący nr 501 926 943 , Bożena Bondar nr 666034934.      
?>

Odsłonięcie Tablicy upamiętniającej górników z KWK „Andaluzja”-12.12.2019r

Uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej górników KWK „Andaluzja”, którzy strajkowali na terenie kopalni w grudniu 1981 r. odbyło się w czwartek przed Ośrodkiem Kultury “Andaluzja”. Wydarzenie zorganizowane zostało w ramach upamiętnienia 38. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego.

„Pamięci pracowników KWK Andaluzja, którzy w grudniu 1981 r. podjęli akcję strajkową w proteście przeciwko bezprawnemu zatrzymywaniu działaczy NSZZ +Solidarność+ i wprowadzeniu stanu wojennego” – tej treści napis znalazł się na odsłoniętej w czwartek tablicy. Po jej odsłonięciu uczestnicy uroczystości wysłuchali koncertu w wykonaniu kwartetu smyczkowego z Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej w Bytomiu.

Fundatorami pamiątkowej tablicy oraz głazu, do którego została przytwierdzona, są: Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Katowicach, NSZZ „Solidarność ’80”, stowarzyszenie Niezłomnych Niepokornych Działaczy Antykomunistycznych Represjonowanych 1956-1989 oraz firma Andrzej Drobisz.

Strajk w kopalni Andaluzja w Piekarach Śląskich był jednym z ponad dwudziestu protestów załóg górnośląskich kopalń, do których doszło w ówczesnym województwie katowickim w grudniu 1981 r., po wprowadzeniu stanu wojennego.

Protest rozpoczął się 14 grudnia i trwał do 17 grudnia. Powstały w zakładzie Komitet Strajkowy pod przewodnictwem Leszka Pietraszczyka domagał się m.in. odwołania stanu wojennego i uwolnienia osób internowanych. W ostatnim dniu strajku grupa 38 górników przedostała się na poziom 415 m z zamiarem kontynuowania protestu pod ziemią, ostatecznie jednak wyjechała na powierzchnię. Protest został tym samym zakończony.

21 stycznia 1981 r. za organizację strajku Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego na sesji wyjazdowej w Katowicach skazał pięć osób: Leszka Pietraszczyka i Arkadiusza Dybowskiego na 5 lat pozbawienia wolności, Henryka Błaszczyka i Kazimierza Piturę na 3,5 roku pozbawienia wolności, Jerzego Czepkowskiego na 3 lata pozbawienia wolności.”

Szukaj

Informacje

NSZZ "Solidarność" 80

Zarząd Regionu Śląskiego