solidarnosc80regionslaski.pl

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" 80

ZARZĄD REGIONU ŚLĄSKIEGO

40-029 Katowice
ul. Reymonta 22
   Ważna informacja    :       Kontakt telefoniczny : 32 724 55 92 , 32 256 29 98, Przewodniczący nr 501 926 943 , Bożena Bondar nr 666034934.      
?>

Dołącz do nas

JAK PRZYSTĄPIĆ DO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO?

Prawo obowiązujące w Polsce mówi, że reprezentatywną organizacją pracowników do rozmów z pracodawcą jest związek zawodowy.

Jeśli w Twoim zakładzie pracy działa już Niezależny Samorządny Związek Zawodowy ” Solidarność ”  – 80 wystarczy, że wypełnisz deklarację członkowską i dostarczysz ją do odpowiedniego reprezentanta Związku. Uchwałą komisji zakładowej/międzyzakładowej zostaniesz przyjęty do grona członków NSZZ ” Solidarność ”  – 80.

Osoby będące już członkami innego związku zawodowego aniżeli NSZZ ” Solidarność” – 80 , chcące stać się Naszymi członkami mogą bez żadnych konsekwencji wypełnić druk wystąpienia znajdujący się na poniższej stronie oraz przesłać wraz z deklaracją członkowską.

Najlepszym sposobem, aby poprawić swoje warunki pracy jest zachęcenie jak największej ilości kolegów z pracy do dołączenia do naszego Związku.

Im więcej członków Związku będzie w Twoim miejscu pracy, tym większy wpływ będziecie mieli na warunki pracy i wysokość zarobków.

Informacje

NSZZ "Solidarność" 80

Zarząd Regionu Śląskiego